Badanie kamerą termowizyjną

Termowizja to badanie diagnostyczne naocznie pokazujące nam zmiany temperatur, a co za tym idzie wilgotności, na obserwowanym polu.

Przy pomocy kamery termowizyjnej i emitowanych przez nią promieni podczerwieni można zaobserwować zmiany czy usterki w instalacjach i zlokalizować miejsce występowania utraty ciepła czy wycieku. Metoda termowizji stosowana w lokalizowaniu problemów z wyciekami jest szybką i skuteczną metodą diagnozy, przy tym bezpieczną i bezinwazyjną.

Przy pomocy termowizji jesteśmy w stanie określić:

  • szczelność izolacji budynku (którędy ucieka ciepło)
  • nieszczelność okien i drzwi
  • nieszczelność izolacji wodnych
  • występowania wilgoci na badanym polu
  • usterki w podgrzewaniu podłogowym
Zadzwoń