Osuszanie mikrofalowe murów

osuszanie mikrofalowe

Osuszanie mikrofalowe to jedna z najszybszych metod osuszania. Metoda ta opiera się na prawie absorpcji energii promieniowania.

W praktyce polega na przystawieniu do osuszanego materiału generatora mikrofalowego emitującego pole elektromagnetyczne. Cząsteczki płynne, czyli np. woda, przy osuszaniu po zalaniu, zaczynają pod jego wpływem drgać, powstaje tarcie a co za tym idzie wydziela się ciepło. Woda jest wypychana na zewnątrz i odparowuje a poddawany pod mikrofale materiał podgrzewany jest do wysokich temperatur.
Zaletą osuszania mikrofalowego jest przede wszystkim bezinwazyjność tej metody. Nie trzeba zwykle skuwać tynków czy nawiercać dziur. Woda odparowuje a mury nagrzewane są do optymalnej temperatury wysychania. Ponadto maszyny mikrofalowe nie wydzielają hałasu, więc suszenie z ich użyciem nie jest uciążliwe.
Mikrofale również niszczą wszelkie grzyby i bakterie występujące na danym materiale, likwidują też ewentualny zapach pleśni.

Z uwagi na obszar, jaki może objąć swoim działaniem jedno urządzenie (ok. 1m2), metoda ta sprawdza się najlepiej w przypadku zawilgoceń na niewielkim obszarze. W przypadku większych obszarów proponujemy zwykle inne metody osuszania.