Pomiary metodą CM

metoda CM

Metoda CM czyli metoda mierzenia wilgotności podłoża, inaczej zwana metodą karbidową.

Pomiar ten jest bardzo ważny np. przed położeniem podłogi. Wskaże jaki jest poziom wilgoci podłoża dzięki czemu uzyskamy informacje czy podłoże jest gotowe do położenia na nim parkietu czy należy je dosuszyć. Położenie parkietu na zbyt wilgotnym podłożu spowoduje jego wypaczenie i wygeneruje niemałe koszty naprawy.

Metoda CM polega na pobraniu próbki z środkowej warstwy posadzki, rozkruszeniu jej i zmieszaniu z karbidem czyli acetylenkiem wapnia, w szczelnym pojemniku. Zmieszanie tych dwóch substancji powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku, w tym momencie za pomocą specjalnego miernika odczytujemy poziom wilgotności w powstałym materiale.

Badanie jest bardzo dokładne i pokazuje nam realną wilgotność badanego materiału, dzięki czemu szybko możemy reagować na otrzymane wyniki i rozpocząć ewentualne procesy dosuszania.