Pomiary wilgotności

Pomiary wilgotności to pierwsze działanie przy zgłoszeniu się do naszej firmy. Nasi specjaliści po zapoznaniu się z problemem wykonują pomiary specjalnymi miernikami. Pozwala to na ocenienie jaki jest poziom zawilgocenia w danym miejscu, czy to w mieszkaniu po zalaniu, czy w nowym budownictwie.

Pomiary można wykonać na różnego rodzaju materiałach, np.: beton czy tynk. Dzięki temu mamy możliwość działania nie tylko w mieszkaniach ale również na budowach przy tzw. wilgoci technologicznej. Mierzenie wilgotności ścian i posadzki ma w tym przypadku kluczowe znaczenie dla przebiegu prac wykończeniowych, których nie można rozpocząć w środowisku, w którym panuje wilgoć.

Czemu służy pomiar zawilgocenia ścian?

W sytuacji, w której zgłaszają się do nas Klienci zainteresowani osuszeniem pomieszczenia lub budynku nie dysponujemy żadnymi konkretnymi danymi dotyczącymi poziomu zawilgocenia nieruchomości. Brak istotnych z naszej perspektywy danych uniemożliwia nam przeprowadzenie skutecznego i efektywnego osuszania. Dlatego współpracę z Klientem każdorazowo rozpoczyna pomiar zawilgocenia ścian oraz pomiar wilgotności posadzki. Pomiary wilgotności ściśle określą jaki jest poziom zawilgocenia, pozwolą na dobranie odpowiedniej metody osuszania oraz wykonanie kosztorysu.

Pomiary wilgotności pomogą określić:

  • poziom wilgotności ścian i murów
  • poziom wilgotności tynków, wylewek oraz posadzek
  • miejsca zalania oraz stopień jego zawilgocenia
  • pomogą zlokalizować awarię instalacji wodnej
  • przyczynę występowania grzyba czy pleśni

Kiedy warto wykonać pomiary wilgotności?:

  • Po zalaniu mieszkania. Wykonanie pomiarów w danej sytuacji pomoże w dobraniu odpowiednich metod osuszania oraz pozwoli na sprecyzowanie strat poniesionych w wyniku zalania. Pomiary takie są również niezbędne do sporządzenia dokumentacji dla ubezpieczyciela.
  • Gdy w pomieszczeniu występuje grzyb lub pleśń. W takim przypadku warto przeprowadzić pomiar wilgotności i ustalić przyczynę ich występowania. Uzyskamy informacje czy są one powodem zalania czy np. złej wentylacji.
  • Kiedy w pomieszczeniu mamy wilgoć niewiadomego pochodzenia. Specjalista z pomocą miernika wilgotności jest w stanie sprecyzować przyczynę występującej wilgoci.

Pomiar wilgoci w domu

Wilgoć w mieszkaniu lub domu ma bardzo niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Nawet jeśli jej obecność nie doprowadziła jeszcze do pojawienia się grzyba czy pleśni w pomieszczeniach jest ona niepożądana – tak w miejscu zamieszkania, jak i w miejscach pracy.

Pomiar wilgoci w domu pozwala na określenie, czy wilgotność powietrza w poszczególnych pomieszczeniach mieści się w bezpiecznej normie, czy też ją przekracza. W tym drugim przypadku pomiar zawilgocenia ścian pozwoli dodatkowo określić przyczynę wilgoci i ją wyeliminować. Pomiar wilgoci w domu warto przeprowadzić za każdym razem, kiedy w pomieszczeniu unosi się charakterystyczny zapach sugerujący problem z nadmierną wilgotnością powietrza.

Pomiar wilgotności posadzki

Interesuje Państwa pomiar wilgotności ścian lub pomiar wilgotności posadzki – Warszawa to lokalizacja, na terenie której wykonujemy profesjonalne pomiary wilgotności i przeprowadzamy osuszanie pomieszczeń. O ile mierzenie wilgotności ścian jest standardową procedurą wdrażaną przez firmy specjalizujące się w usuwaniu wilgoci z obiektów, o tyle pomiar wilgotności posadzki jest wykonywany relatywnie rzadko. Skutkuje to przedłużaniem się procesu osuszania obiektu. Dlatego w celu wykluczenia konieczności osuszania podposadzkowego każdorazowo wykonujemy kompleksowe pomiary – mierzymy wilgotność ścian i posadzek. To pozwala nam działać sprawnie i z wysoką efektywnością.

Zadzwoń