osuszanie po zalaniu

Osuszanie ścian po zalaniu

Świadczymy usługi osuszania mieszkań, domów i innych pomieszczeń po zalaniach m.in. w wyniku awarii sieci c.o., instalacji wodnych, kanalizacyjnych czy zalaniach spowodowanych klęskami żywiołowymi. Woda z tego typu wycieków bardzo szybko wnika w posadzki, panele czy ściany. Oprócz strat widocznych w rzeczach osobistych i meblach najwięcej jednak szkody może spowodować właśnie nasiąkanie wody w elementach […]