Wykrywanie przecieków

wykrywanie

Wykrywanie przecieku to usługa konieczna gdy w budynku pojawia się wilgoć niewiadomego pochodzenia. Jej przyczyną może być rozszczelnienie rur, nieprawidłowe ich połączenie, „zmęczenie materiału”, uszkodzenie armatury. Najważniejsze jest znalezienie wady instalacji wodnej w celu jej naprawy, a następnie usunięcie skutków awarii.

Zakres usług z wykrywania przecieków:

  • badanie termowizyjne: za pomocą kamery termowizyjnej lokalizujemy zmianę temperatury w miejscu wycieku
  • próby szczelności za pomocą gazu znacznikowego i wskaźnikowego: do instalacji wodnej wpuszczany jest gaz, następnie za pomocą specjalnej sondy lokalizujemy rozszczelnienie
  • metoda ciśnieniowa: za pomocą tej metody sprawdzamy ciśnienia na każdym z układów poszukując tego w którym ciśnienie spada
  • badanie kamerą endoskopową: metoda dzięki której możemy dotrzeć do trudno dostępnych miejsc w celu wykrycia uszkodzeń instalacji np kanalizacyjnej.

 

Nasi hydraulicy specjalizują się w wyszukiwaniu oraz naprawach uszkodzonych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych.