Wykrywanie wycieków

W naszej ofercie usług z zakresu wykrywania przyczyn występowania wilgoci posiadamy kilka sprawdzonych metod, które pozwalają nam na ocenę skali zawilgocenia oraz przyczynę i miejsce jej występowania. O tym, które z metod należy wykorzystać w określonym przypadku, wstępnie zdecyduje technik podczas bezpłatnych oględzin.