Próba ciśnieniowa

Próba ciśnieniowa

wykrywanie wycieków

Próba ciśnieniowa to metoda badania szczelności przewodów instalacji wodnej

Powinna być wykonywana w przypadku wycieku z instalacji bądź po skończonych pracach montażu np. urządzeń sanitarnych. Próba ciśnieniowa pozwoli ustalić fakt nieszczelności lub potwierdzić szczelność nowej instalacji. Poprzez wzrost ciśnienia w instalacji możemy wykluczyć ewentualne rozszczelnienie.

Z przeprowadzenia próby ciśnieniowej nie powinno się rezygnować, szczególnie gdy część instalacji zostanie stale zabudowana. Szybkie znalezienie nieszczelności zapobiegnie dodatkowym kosztom.

Wykrywanie wycieków wody poleca się przede wszystkim:

  • podczas wykonywania instalacji w obiektach nowopowstających,
  • podczas modernizacji instalacji w obiektach już eksploatowanych,
  • rozbudowy instalacji.

Próba ciśnieniowa: Jak jest przeprowadzana?

W celu przeprowadzenia próby ciśnieniowej instalację należy napełnić zimną wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próba ciśnieniowa składa się z badania wstępnego oraz badania głównego.

Badanie wstępne polega na podniesieniu ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach 10-cio minutowych. Następnie instalację obserwuje się w ciągu następnych 30 minut na okoliczność ewentualnych przecieków czy nieszczelności. Spadek ciśnienia instalacji po upływie 30 minut nie może przekraczać 0,6 bara.

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia instalacji do wartości próbnej na:

  • 2 godziny w przypadku standardowej kanalizacji wod.-kan.,
  • 2 godziny w przypadku standardowej instalacji C.O.,
  • 24 godziny w przypadku ogrzewania podłogowego.

Spadek ciśnienia instalacji po wskazanym czasie nie może przekroczyć 0,2 bara. Dodatkowo w trakcie badania głównego przeprowadza się wizualną ocenę szczelności wykonanych połączeń.

Przebieg lokalizacji wycieków wody może się nieco różnić w zależności od gazu zastosowanego do podniesienia ciśnienia w instalacji.

Wykrywanie nieszczelności instalacji  wodnej –Warszawa

Nieszczelności instalacji wodnej to jedna z głównych przyczyn wilgoci w obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych. Niewielkie wycieki mogą przez długi czas pozostać niezauważone, w efekcie czego problem z wilgocią w pomieszczeniach narasta, a konstrukcja budynku ulega przyspieszonej degradacji. Aby tego uniknąć Klientom polecamy wykonanie próby szczelności instalacji wodnej. Próba ciśnieniowa instalacji wodnej pozwala w krótkim czasie zidentyfikować problem i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze.

Wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej to usługa, którą kierujemy do klientów prywatnych i biznesowych z terenu miasta Warszawa. Oferowana przez nas próba szczelności instalacji wodnej może zostać przeprowadzona w obiekcie niezależnie od jego przeznaczenia oraz roku budowy.

 

Zadzwoń