Próba ciśnieniowa

Próba ciśnieniowa

wykrywanie wycieków

Próba ciśnieniowa to metoda badania szczelności przewodów instalacji wodnej.

Powinna być wykonywana w przypadku wycieku z instalacji bądź po skończonych pracach montażu np. urządzeń sanitarnych. Próba ciśnieniowa pozwoli ustalić fakt nieszczelności lub potwierdzić szczelność nowej instalacji. Poprzez wzrost ciśnienia w instalacji możemy wykluczyć ewentualne rozszczelnienie.

Z przeprowadzenia próby ciśnieniowej nie powinno się rezygnować, szczególnie gdy część instalacji zostanie stale zabudowana. Szybkie znalezienie nieszczelności zapobiegnie dodatkowym kosztom.

 

Zadzwoń